دانشگاه بین المللی قبرس که در سال 1997 و درنزدیکی شهر نیکوزیا تاسیس گردیده در میان دانشگاه های قبرس دارای بیشترین سرعت رشد از نظر افزایش تعداد دانشجویان و همچنین کیفیت آموزشی می باشد. در سال های اخیر به واسطه تغییرات مدیریتی مثبتی که در این دانشگاه به وقوع پیوسته این دانشگاه در جذب دانشجویان برتر از 101 کشورمختلف جهان بسیار موفق عمل نموده است ودارای رشد نود و هفت درصدی از نظر تعداد دانشجو در پنج سال اخیر می باشد. این دانشگاه در صدد است تا با تایید رشته داروسازی این دانشگاه میزبان دانشجویان محترم ایرانی باشد
این دانشگاه هم اینک دارای بیش از شانزده هزار دانشجو از صد و یک کشور جهان می باشد که به زبان انگلیسی مشغول به تحصیل میباشند