کلیه مدارک اخذ شده تحصیلی دوره های کارشناسی (کاردانی به کارشناسی) و کارشناسی ارشد باید دارای ترجمه رسمی بوده و مهر دادگستری و وزارت امور خارجه را نیز داشته باشند

ریز نمرات دوران دبیرستان و گواهی دیپلم همراه با ترجمه رسمی -
یک قطعه عکس -
صفحه اصلی پاسپورت -
متقاضیان ملزم به ارائه سه معرفی نامه می باشند که دوتا از آنها باید مشخصا آکدمیک باشد -
اگر متقاضی دریافت کمک هزینه تحصیلی هستید در برگه ای درخواست خود را پیوست نمایید -
ارائه مدرکی در خصوص اثبات توانایی مالی جهت هزینه های مرتبط با دانشگاه الزامی می باشد -
در صورت داشتن سوابق کاری ارسال رزومه یشنهاد می گردد -
در خصوص داشتن تخصص و مهارت خاص ارائه مدارک اخذ شده توصیه می گردد -
:همچنین
ارائه مدرک زبان انگلیسی در این دانشگاه ضروری نمی باشد. در صورت اخذ پذیرش در دانشگاه مدیترانه شرقی در ابتدای شروع هرترم امتحانی جهت تعیین سطح زبان انگلیسی برگزار می گردد. در صورت پایین بودن سطح زبان واحدهایی جهت تقویت زبان انگلیسی به شما داده می شود
از آنجایی که معدل شما از بیست محاسبه گردیده است و بالاترین معدل دانشگاه چهارمی باشد بهتر است معدل خود را معادل سازی کرده و نسبت به نمره چهار اعلام نمایید
در خصوص رشته هایی مانند معماری ارائه نمونه کار پیشنهاد می گردد
اگر متقاضی دوره های کارشناسی ارشد همراه با پایان نامه می باشید باید معدل کارشناسی شما حداقل دو و نیم از چهار باشد. در بعضی از دانشکده ها معدل دو از چهار نیز مورد قبول می باشد

:جهت ارسال مدارک به صفحه ارسال مدارک رجوع شود