:با ارائه مدارک زیر، می توانیم جهت اخذ پذیرش تحصیلی شما در یکی از دوره ها کارشناسی دانشگاه مدیترانه شرقی اقدام نماییم

ریز نمرات دوران دبیرستان و گواهی دیپلم همراه با ترجمه رسمی حاوی مهر دادگستری و وزارت امور خارجه -
اصل و ترجمه رسمی گواهی پیش دانشگاهی در خصوص رشته های پزشکی و داروسازی -
یک قطعه عکس -
صفحه اصلی پاسپورت -
ارائه دو معرفی نامه که حداقل یکی از آنها باید مشخصا آکادمیک باشد -
پیوست درخواست کمک هزینه تحصیلی اگر متقاضی دریافت آن هستید -
ارائه مدرکی در خصوص اثبات توانایی مالی جهت هزینه های مرتبط با دانشگاه -
ارسال رزومه، در صورت داشتن سوابق کاری -این بند، پیشنهادی بوده و الزامی نمی باشد -
ارائه مدارک در خصوص داشتن تخصص و مهارت خاص -این بند، پیشنهادی بوده و الزامی نمی باشد -

:توجه

ارائه مدرک زبان انگلیسی در این دانشگاه ضروری نمی باشد. در صورت اخذ پذیرش در دانشگاه مدیترانه شرقی در ابتدای شروع هرترم امتحانی جهت تعیین سطح زبان انگلیسی برگزار می گردد. در صورت پایین بودن سطح زبان واحدهایی جهت تقویت زبان انگلیسی به شما داده می شود
از آنجایی که معدل شما از بیست محاسبه گردیده است و بالاترین معدل دانشگاه چهار می باشد بهتر است معدل خود را معادل سازی کرده و نسبت به نمره چهار اعلام نمایید
لطفا هنگام مراجعه حضوری اصل تمام مدارک تحصیلی و شناسایی را به همراه خود داشته باشید
:جهت ارسال مدارک به صفحه ارسال مدارک رجوع شود