EMU دانشکده داروسازی دانشگاه مدیترانه شرقی

از آنجاییکه تحصیل در رشته داروسازی آرزوی بسیاری از دانش آموزان بوده و پذیرش در دانشگاه های معتبر ایران کار سختی می باشد لذا تحصیل در این دانشکده فرصت بسیار مناسبی برای دوستداران این رشته می باشد. این دانشکده اولین دانشکده داروسازی در قبرس شمالی بوده و طول دوران تحصیلی شما پنج تا شش سال می باشد. در حال حاضر امکان انتقال از این رشته به دانشگاه های داخل ایران وجود ندارد

http://pharmacy.emu.edu.tr/en : دانشکده داروسازی دانشگاه مدیترانه شرقی