دانشگاه مدیترانه شرقی به تمام دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد بورسیه تحصیلی 50% ارائه می دهد در مورد دانشکده داروسازی به دانشجویان بیست و پنج تا پنجاه درصد بورسیه تحصیلی بر مبنای شایستگی شان ارائه می گردد

دانشجویان متقاضی دوره های دکترا می توانند از شانس دریافت یک بورسیه کامل تحصیلی و همچنین دو بورسیه تحصیلی 50% که به دانشجویان بین الملل تعلق می گیرد بهره مند شوند

همچنین اگر شما دارای توانایی و مهارت خاص علمی و ورزشی می باشید می توانید شانس دریافت بورسیه تحصیلی در دانشگاه مدیترانه شرقی را داشته باشید

در خصوص عملکرد خوب شما در دانشگاه پس از شروع تحصیل می توانید از بورسیه های تحصیلی وزارت آموزش قبرس بهره مند شوید

یکی از شانس های تحصیل در مقاطع کارشناسی و دکترا کسب ریسرچ اسیستنتی در دانشگاه می باشد که می تواند به صورت پاره وقت یا تمام وقت باشد. در صورت کسب ریسرچ اسیستنی تمام وقت شما به صورت رایگان تحصیل کرده و حقوق ماهیانه دریافت می کنید

در صورت کسب ریسرچ اسیستنی پاره وقت از تخفیف شهریه پنجاه درصد بهره مند می شوید و حقوق ماهیانه نیز دریافت می کنید