:با ارائه مدارک زیر، می توانیم جهت اخذ پذیرش تحصیلی شما در یکی از دوره های کارشناسی دانشگاه بین المللی قبرس اقدام نماییم

ریز نمرات دوران دبیرستان و گواهی دیپلم همراه با ترجمه رسمی حاوی مهر دادگستری و وزارت امور خارجه -
اصل و ترجمه رسمی گواهی پیش دانشگاهی در خصوص رشته های پزشکی و داروسازی -
یک قطعه عکس -
صفحه اصلی پاسپورت -
:توجه

ارائه مدرک زبان انگلیسی در این دانشگاه ضروری نمی باشد. در صورت اخذ پذیرش در دانشگاه بین المللی قبرس در ابتدای شروع هرترم امتحانی جهت تعیین سطح زبان انگلیسی برگزار می گردد. در صورت پایین بودن سطح زبان واحدهایی جهت تقویت زبان انگلیسی به شما داده می شود
از آنجایی که معدل شما از بیست محاسبه گردیده است و بالاترین معدل دانشگاه چهار می باشد بهتر است معدل خود را معادل سازی کرده و نسبت به نمره چهار اعلام نمایید
لطفا هنگام مراجعه حضوری اصل تمام مدارک تحصیلی و شناسایی را به همراه خود داشته باشید

مدارک مورد نیاز جهت پذیرش در کارشناسی ارشد و دکترا


کلیه مدارک اخذ شده تحصیلی دوره های کارشناسی (کاردانی به کارشناسی) و کارشناسی ارشد باید دارای ترجمه رسمی بوده و مهر دادگستری و وزارت امور خارجه را نیز داشته باشند

ریز نمرات دوران دبیرستان و گواهی دیپلم همراه با ترجمه رسمی -
یک قطعه عکس -
صفحه اصلی پاسپورت -
رزومه-
پروپوزال جهت دوره دکترا-
متقاضیان ملزم به ارائه دو توصیه نامه آکادمیک می باشند-
اگر متقاضی دریافت کمک هزینه تحصیلی هستید در برگه ای درخواست خود را پیوست نمایید -
ارائه مدرکی در خصوص اثبات توانایی مالی جهت هزینه های مرتبط با دانشگاه الزامی می باشد -
در خصوص داشتن تخصص و مهارت خاص ارائه مدارک اخذ شده توصیه می گردد -
:همچنین
ارائه مدرک زبان انگلیسی در این دانشگاه ضروری نمی باشد. در صورت اخذ پذیرش در دانشگاه بین المللی قبرس در ابتدای شروع هرترم امتحانی جهت تعیین سطح زبان انگلیسی برگزار می گردد. در صورت پایین بودن سطح زبان واحدهایی جهت تقویت زبان انگلیسی به شما داده می شود
از آنجایی که معدل شما از بیست محاسبه گردیده است و بالاترین معدل دانشگاه چهارمی باشد بهتر است معدل خود را معادل سازی کرده و نسبت به نمره چهار اعلام نمایید
در خصوص رشته هایی مانند معماری ارائه نمونه کار پیشنهاد می گردد
اگر متقاضی دوره های کارشناسی ارشد همراه با پایان نامه می باشید باید معدل کارشناسی شما حداقل دو و نیم از چهار باشد. در بعضی از دانشکده ها معدل دو از چهار نیز مورد قبول می باشد
:جهت ارسال مدارک به صفحه ارسال مدارک رجوع شود