کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی به محض اخذ پذیرش شامل بورس تحصیلی پنجاه درصدی از دانشگاه بین المللی قبرس میباشند

به واسطه شهریه پایین، دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه بین المللی قبرس شامل بورس تحصیلی نمیشوند

برای دانشجویان مقطع دکترا امکان دستیاری یا ریسرچ اسیستنتی به صورت محدود در ترم های بالاتر میباشد